Terugkommoment

We horen de term “terugkommoment” tegenwoordig steeds vaker. Maar wat is dit nu precies, op wie is dit “moment” van toepassing en wat is de regelgeving daarrond?

Gebrevetteerde opleiders

100% Veilig

Aanbevolen door klanten

Wat is het Vlaanderen terugkommoment?

Het terugkommoment, of voluit “het verplichte terugkommoment voor rijbewijs B“, is een bijkomende sessie verplicht voor nieuwe, dus meestal jonge chauffeurs die hun voorlopig rijbewijs behaalden na 1 oktober 2017. Het terugkommoment is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaamse Overheid met het oog op meer verkeersveiligheid.

Terugkommoment door professionals

Voor wie is het terugkommoment bedoeld?

Het terugkommoment rijbewijs is, zoals hierboven reeds vermeld werd, niet bedoeld voor alle chauffeurs. Er zijn bepaalde voorwaarden die ervoor zorgen dat het terugkommoment ook voor jou verplicht is:

 • je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgeruild na 1 oktober 2017
 • je hebt je voorlopig rijbewijs voor 1 oktober 2017 aangevraagd en omgeruild voor een voorlopig rijbewijs met een geldigheid van 18 of 36 maanden
 • zowel je voorlopig als je permanent rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente en je bent zelf woonachtig in Vlaanderen

Hieruit volgt dat je in de volgende situaties niet moet deelnemen aan het terugkommoment voor rijbewijs B:

 • je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en je hebt het daarna niet omgeruild
 • je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en je hebt het nadien omgeruild op grond van schade, verlies of diefstal
 • je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en een tweede begeleider werd toegevoegd na 1 oktober 2017
 • je hebt je permanent rijbewijs behaald en je woont niet langer in Vlaanderen

Wanneer moet je het terugkommoment volgen?

Het verplicht terugkommoment rijbewijs moet je volgen tussen de 6de en de 9de maand volgend op de dag waarop je je rijbewijs B behaald hebt. Je wordt op de hoogte gebracht door een brief. Maar wacht hier zeker en vast niet op want een brief kan ook verloren gaan in de post. 

Het is dan ook ieder zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn wettelijke periode in het oog te houden en zich tijdig in te schrijven voor het terugkommoment. Het niet volgen van het terugkommoment betekent een boete die tot wel 4.000 euro kan oplopen. Uiteraard zijn er soms uitzonderlijke situaties die het onmogelijk maken om het terugkommoment binnen deze opgelegde termijn te volgen. In deze gevallen kan er, mits het voorleggen van de vereiste documenten, om uitstel gevraagd worden. Het kan gaan om de volgende omstandigheden:

 • Medische restricties: in dit geval dient de behandelde arts de juiste documenten te overhandigen.
 • Verplicht verblijf in het buitenland tussen de 6de en de 9de maand na het behalen van het rijbewijs: het kan hier gaan om educatieve of professionele redenen gaan. De werkgever of de onderwijsinstelling dient dan een attest van de tewerkstelling of van de opleiding in het buitenland voor te leggen.
 • Gevangenschap: de instelling waarin de persoon in kwestie zich bevindt, moet in dat geval een attest overhandigen.

Fase 2: Praktijkoefeningen op het terrein

In deze 2de fase wordt de nadruk gelegd op bewustwording en niet zozeer op je vaardigheden als chauffeur. 

Er komen verschillende oefeningen aan bod: een stopoefening, een afleidingsoefening op een nat wegdek en een slalomoefening met een speciale bril. 

De bedoeling van deze workshops is de deelnemers bewust te laten worden van de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, van rijden terwijl men is afgeleid en ze de impact van hun snelheid op de remafstand van het voertuig te laten begrijpen.

Fase 3: Groepsgesprek

Tijdens deze fase worden de ervaringen van onderdeel nr. 2 met de groep gedeeld. Veilig rijgedrag wordt gemotiveerd, de gevolgen van risicovol rijgedrag worden besproken en de jonge bestuurders worden aangemoedigd om meer na te denken over de juiste houding in het verkeer.

 

Verloop van het terugkommoment

Het terugkommoment duurt 4 uur en wordt georganiseerd in groepen van 6 tot maximaal 18 personen. De sessie is onderverdeeld in drie fases:

Fase 1: Kennismaking met de groep

De deelnemers leren elkaar hier kennen en krijgen een overzicht van wat men mag verwachten van hun terugkommoment. Verder zal er ook kort worden gesproken over hun eerste ervaringen in het verkeer.

 

Video afspelen

Wat onze klanten zeggen:

Veel gestelde vragen:

Neen, iedere erkende instelling dient te werken met een online applicatie van de Vlaamse overheid. Eenmaal de sessie werd gestart is het onmogelijk om nog mensen toe te voegen aan deze sessie. Laatkomers kunnen dan onmogelijk nog deelnemen aan het terugkommoment en zullen zich bijgevolg opnieuw dienen in te schrijven.

Neen, het terugkommoment dient verplicht in zijn volledigheid (4 uur) gevolgd te worden. Het is niet mogelijk om de sessie vroegtijdig te verlaten.
Neen, enkel de persoon die het terugkommoment dient te volgen zal kunnen deelnemen. Er zijn geen mogelijkheden om kinderen en/of andere personen op te vangen.

Wat voor de overheid telt is niet de datum waarop je het terugkommoment hebt gereserveerd maar wel de datum waarop je het terugkommoment effectief volgt.

Personen die het terugkommoment ook effectief hebben gevolgd binnen hun termijn, moeten geen toeslag betalen. Je toeslag kan niet kwijtgescholden worden omdat jij je terugkommoment op tijd hebt gereserveerd.

Je deelname aan het terugkommoment moet dus effectief plaatsvinden binnen je wettelijke periode.

Ja. De Vlaamse overheid is niet verplicht om jou een brief toe te sturen, dit is enkel een extra dienstverlening. Brieven kunnen ook verloren gaan in de post.

Bijkomstig is het als beginnende bestuurder je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan wanneer je het terugkommoment dient te volgen.

 U wordt ook op verschillende bijkomende manieren over het verplichte terugkommoment ingelicht: 

 • Bij het slagen bij je praktijkexamen rijbewijs B krijg je van het examencentrum een informatiebrochure over het terugkommoment.

 

 • Indien de actieve meldingen van je Burgerprofiel zijn ingeschakeld krijgt je automatisch een melding vanuit dit portaal. Via het portaal “Mijn Burgerprofiel “kan je nagaan welke je wettelijke periode is.

Het betalen van een toeslag dient te geschieden op de dag dat je het terugkommoment volgt. Deze zal je worden aangerekend wanneer jij je aanbiedt met je identiteitskaart en je rijbewijs aan de inschrijvingsbalie.

Neen, de toeslag dient voor aanvang van je terugkommoment ter plaatse worden betaald.

Indien je niet bij machte bent om dit te doen zal je niet kunnen deelnemen aan je gepland terugkommoment en zal je bijgevolg een nieuwe inschrijving dienen te doen.

Bij Saferoads in Mechelen hebben wij er voor gekozen dat alle voertuigen uitgerust zijn met een automatische vernsellingsbak. Dit laat toe dat iedere deelnemer de kans heeft om aan de praktijkoefeningen deel te nemen.

Bijkomstig profileert Saferoads zich zo als een instellingmet de blik op de toekomst, gelet op het feit dat handgeschakelnde voertuigen momenteel uitgefaseerd worden.

Let op: niet alle erkende instellingen beschikken over voertuigen met een automatische versnellingsbak.

Neen, de herinneringsbrief en/of uitnodigingsbrief dien je niet bij je te hebben op de dag van je terugkommoment. De nodige documenten die je dient voor te leggen zijn je identiteitskaart en je rijbewijs.

Vergeet deze zeker niet mee te nemen!

 • Zowel een erkende als een niet-erkende tolk Frans, Engels, Duits … mag u niet meenemen naar het terugkommoment.
 • Indien u nood hebt aan een gebarentolk dient u voorafgaand contact op te nemen met de Vlaamse overheid via: www.mow-contact.be

Neen, indien je het terugkommoment reeds hebt gevolgd maar je rijbewijs werd ingetrokken en je hierdoor je theorie-of praktijkexamen opnieuw dient af te leggen, moet je het terugkommoment niet opnieuw volgen.

Deze regel is ook van toepassing voor bestuurders die nooit een terugkommoment hebben dienen te volgen.

Als jij je  definitief rijbewijs op een onrechtmatige basis hebt verkregen dan is dit niet geldig. Bijgevolg is het door jou reeds gevolgde terugkommoment niet meer geldig en zal je na het behalen van je definitief rijbewijs een tweede maal het terugkommoment dienen te volgen.

Neen.

De erkende instelling zal op de dag van je deelname aan het terugkommoment enkel rekening houden met het rijbewijs waarover je beschikt. Een tweede deelname aan het terugkommoment is niet nodig indien je achteraf van type rijbewijs verandert.

Boek nu je terugkommoment in Mechelen!

Filters Sort results
Reset Apply
Tijdstip
Locatie
Prijs
Beschikbare plaatsen
Zaterdag 15 Juni 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
10
Zondag 16 Juni 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
4
Zondag 16 Juni 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
2
Zondag 16 Juni 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
9
Zondag 16 Juni 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
7
Zaterdag 13 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
11
Zaterdag 13 Juli 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
14
Zaterdag 13 Juli 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
14
Zondag 14 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
7
Zondag 14 Juli 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 14 Juli 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
5
Zondag 14 Juli 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
17
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
9
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
10
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
16
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
3
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
Nog 1 plaats
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
11
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 11 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
15
Zondag 11 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
8
Zondag 11 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 11 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
14
Zaterdag 14 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
12
Zaterdag 14 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
Nog 1 plaats
Zaterdag 14 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
12
Zaterdag 14 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 15 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
8
Zondag 15 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
11
Zondag 15 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
15
Zondag 15 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
17
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
13
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
11
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
13
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 06 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
14
Zondag 06 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
17
Zondag 06 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
17
Zondag 06 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
17
Zaterdag 09 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
12
Zaterdag 09 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
14
Zaterdag 09 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
16
Zaterdag 09 November 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 10 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
13
Zondag 10 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 10 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 10 November 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
18
Maandag 11 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
18
Maandag 11 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
18
Maandag 11 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
18
12

Boek nu je terugkommoment in Sint-Truiden!

Filters Sort results
Reset Apply
Tijdstip
Locatie
Prijs
Beschikbare plaatsen
Zaterdag 29 Juni 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
7
Zaterdag 29 Juni 2024 van 16:10u tot 20:10u
Sint-Truiden
122,00 
8
Zaterdag 27 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
Nog 1 plaats
Zaterdag 27 Juli 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 27 Juli 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
13
Zaterdag 27 Juli 2024 van 16.10u tot 20.10u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
6
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
3
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
16
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 16.10u tot 20.10u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 28 September 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
9
Zaterdag 28 September 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
Nog 1 plaats
Zaterdag 28 September 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
11
Zaterdag 28 September 2024 van 16.10u tot 20.10u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Sint-Truiden
122,00 
13
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Sint-Truiden
122,00 
10
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 14:10u tot 18:10u
Sint-Truiden
122,00 
14
Zaterdag 23 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
Sint-Truiden
122,00 
16
Zaterdag 23 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 23 November 2024 van 14:10u tot 18:10u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 21 December 2024 van 08:00u tot 12:00u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 21 December 2024 van 10:00u tot 14:00u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 21 December 2024 van 14:10u tot 18:10u
Sint-Truiden
122,00 
18