Wat is het terugkommoment rijbewijs B?

Het terugkommoment rijbewijs B is een belevingsmoment en is verplicht te volgen voor alle nieuwe bestuurders. Met nieuwe bestuurders worden mensen bedoeld die onlangs hun rijbewijs hebben behaald. De sessie duurt 4 uur en moet afgelegd worden binnen 6 tot 9 maanden nadat de bestuurder zijn rijbewijs heeft behaald.

Gebrevetteerde opleiders

100% Veilig

Aanbevolen door klanten

Het terugkommoment rijbewijs B bestaat uit 3 onderdelen.

Een introductie, een aantal praktijkoefeningen en tot slot een groepsgesprek. Deze groepen bestaan uit maximaal 18 personen. 

Het terugkommoment is een belevingsmoment om mensen te sensibiliseren en een beter inzicht te geven in verkeersveiligheid. Hierbij zullen praktijkoefeningen en het delen van ervaringen centraal staan. Een sessie duurt 4 uur en bestaat uit 3 onderdelen. Je zult eerst een kennismaking hebben wat ongeveer 30 minuten zal duren. Tijdens deze kennismaking leren de deelenemers elkaar kort kennen en zal het verdere verloop van de sessie worden uitgelegd.

Wanneer je de kennismaking hebt doorlopen volgen de praktijkoefeningen op een afgesloten privé terrein. Deze praktijkoefeningen zullen je ook een extra boost geven in je zelfzekerheid Deze praktijkoefeningen zullen 120 minuten duren en worden in 3 delen verdeeld: De noodstop, de slalomoefening en de afleidingsoefening zullen allemaal aan bod komen. Het terugkommoment rijbewijs B bedraagt momenteel €122,-

Terugkommoment door professionals

Wat gebeurt er als je niet deelneemt aan het terugkommoment rijbewijs B?

Wat veel mensen niet weten is dat in Vlaanderen het terugkommoment rijbewijs B wettelijk verplicht is en dat als je niet op tijd deelneemt er nogal wat gevolgen aan vast zitten.

Wie hier niet tijdig aan deelneemt riskeert een boete die flink kan oplopen. Je krijgt 6-9 maanden nadat je jouw rijbewijs hebt gehaald van de Vlaamse overheid een oproepingsbrief om deel te nemen aan dit belevingsmoment. Nogmaals, ga er niet vanuit dat je steeds een brief ontvangt want deze zou verloren kunnen gaan in de post. Kijk steeds zelf na wanneer je het terugkommoment rijbewijs B dient te volgen en schrijf je op tijd in.

Oproepingsbrief terugkommoment rijbewijs B

De Vlaamse overheid zal in de oproepingsbrief ook een periode hanteren waarin je het terugkommoment rijbewijs B dient te volgen. Er wordt een periode van 3 maanden gegeven waarin je moet deelnemen aan het terugkommoment. Doe je dit niet binnen de opgegeven tijd, is er een verlenging voorzien van 2 maanden waarop je het terugkommoment nog steeds kan volgen, maar dit met een toeslag van 61 euro. Neem je ook geen deel aan het terugkommoment in deze extra 2 maanden, dan wordt de handhavingsprocedure opgestart. Je termijn wordt hierop niet meer verlengd en je riskeert een boete die zelfs kan oplopen tot €4000,-. Buiten deze boete dien je echter nog steeds het terugkommoment te volgen.

Wees slim, voorkom boetes en registreer je op tijd voor het terugkommoment rijbewijs B.

Wordt ik opgeroepen voor het terugkommoment?

Je wordt door de Vlaamse overheid opgeroepen om deel te nemen aan het rijbewijs B terugkommoment. Hou daarom je post goed in de gaten, de Vlaamse overheid zal je namelijk een oproepingsbrief toesturen om aan het terugkommoment deel te nemen. Wacht echter niet op de brief, deze kan ook verloren gaan in de post. Het blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich tijdig in te schrijven. Je opgelegde periode om het terugkommoment te volgen kan je ook terugvonden op “mijn Burgerprofiel.” Let ook goed op de datum die wordt aangegeven door de Vlaamse overheid om aan het terugkommoment deel te nemen. Neem je niet tijdig deel aan het terugkommoment, hangen hier namelijk een aantal nadelen aan vast.

Je dient het terugkommoment niet te volgen als je:

  • Je jouw voorlopige rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 , tenzij je jouw voorlopige rijbewijs nadien hebt omgewisseld.
  • Je jouw voorlopige rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 , en na 1 oktober 2017 een tweede begeleider aan het rijbewijs hebt toegevoegd.
  • Je jouw voorlopige rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien hebt ingewisseld ( wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)
  • Niet meer in Vlaanderen woont na het behalen van jouw definitieve rijbewijs

Voor wie is het terugkommoment wel en niet?

Er kan soms wat onduidelijkheid ontstaan over wie wel of niet moet deel nemen aan het terugkommoment. We leggen dit je graag uit.

Je dient het terugkomoment te volgen als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt vanaf 1 oktober 2017 of later jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, of je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
  • Jouw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente en je woont in Vlaanderen.
Video afspelen

Wat onze klanten zeggen:

Veel gestelde vragen:

Neen, iedere erkende instelling dient te werken met een online applicatie van de Vlaamse overheid. Eenmaal de sessie werd gestart is het onmogelijk om nog mensen toe te voegen aan deze sessie. Laatkomers kunnen dan onmogelijk nog deelnemen aan het terugkommoment en zullen zich bijgevolg opnieuw dienen in te schrijven.

Neen, het terugkommoment dient verplicht in zijn volledigheid (4 uur) gevolgd te worden. Het is niet mogelijk om de sessie vroegtijdig te verlaten.

Neen, enkel de persoon die het terugkommoment dient te volgen zal kunnen deelnemen. Er zijn geen mogelijkheden om kinderen en/of andere personen op te vangen.

Wat voor de overheid telt is niet de datum waarop je het terugkommoment hebt gereserveerd maar wel de datum waarop je het terugkommoment effectief volgt.

Personen die het terugkommoment ook effectief hebben gevolgd binnen hun termijn, moeten geen toeslag betalen. Je toeslag kan niet kwijtgescholden worden omdat jij je terugkommoment op tijd hebt gereserveerd.

Je deelname aan het terugkommoment moet dus effectief plaatsvinden binnen je wettelijke periode.

Ja. De Vlaamse overheid is niet verplicht om jou een brief toe te sturen, dit is enkel een extra dienstverlening. Brieven kunnen ook verloren gaan in de post.

Bijkomstig is het als beginnende bestuurder je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan wanneer je het terugkommoment dient te volgen.

 U wordt ook op verschillende bijkomende manieren over het verplichte terugkommoment ingelicht: 

  • Bij het slagen bij je praktijkexamen rijbewijs B krijg je van het examencentrum een informatiebrochure over het terugkommoment.

 

  • Indien de actieve meldingen van je Burgerprofiel zijn ingeschakeld krijgt je automatisch een melding vanuit dit portaal. Via het portaal “Mijn Burgerprofiel “kan je nagaan welke je wettelijke periode is.

Het betalen van een toeslag dient te geschieden op de dag dat je het terugkommoment volgt. Deze zal je worden aangerekend wanneer jij je aanbiedt met je identiteitskaart en je rijbewijs aan de inschrijvingsbalie.

Neen, de toeslag dient voor aanvang van je terugkommoment ter plaatse worden betaald.

Indien je niet bij machte bent om dit te doen zal je niet kunnen deelnemen aan je gepland terugkommoment en zal je bijgevolg een nieuwe inschrijving dienen te doen.

Bij Saferoads in Mechelen hebben wij er voor gekozen dat alle voertuigen uitgerust zijn met een automatische vernsellingsbak. Dit laat toe dat iedere deelnemer de kans heeft om aan de praktijkoefeningen deel te nemen.

Bijkomstig profileert Saferoads zich zo als een instellingmet de blik op de toekomst, gelet op het feit dat handgeschakelnde voertuigen momenteel uitgefaseerd worden.

Let op: niet alle erkende instellingen beschikken over voertuigen met een automatische versnellingsbak.

Neen, de herinneringsbrief en/of uitnodigingsbrief dien je niet bij je te hebben op de dag van je terugkommoment. De nodige documenten die je dient voor te leggen zijn je identiteitskaart en je rijbewijs.

Vergeet deze zeker niet mee te nemen!

  • Zowel een erkende als een niet-erkende tolk Frans, Engels, Duits … mag u niet meenemen naar het terugkommoment.
  • Indien u nood hebt aan een gebarentolk dient u voorafgaand contact op te nemen met de Vlaamse overheid via: www.mow-contact.be

Neen, indien je het terugkommoment reeds hebt gevolgd maar je rijbewijs werd ingetrokken en je hierdoor je theorie-of praktijkexamen opnieuw dient af te leggen, moet je het terugkommoment niet opnieuw volgen.

Deze regel is ook van toepassing voor bestuurders die nooit een terugkommoment hebben dienen te volgen.

Als jij je  definitief rijbewijs op een onrechtmatige basis hebt verkregen dan is dit niet geldig. Bijgevolg is het door jou reeds gevolgde terugkommoment niet meer geldig en zal je na het behalen van je definitief rijbewijs een tweede maal het terugkommoment dienen te volgen.

Neen.

De erkende instelling zal op de dag van je deelname aan het terugkommoment enkel rekening houden met het rijbewijs waarover je beschikt. Een tweede deelname aan het terugkommoment is niet nodig indien je achteraf van type rijbewijs verandert.

Boek nu je terugkommoment in Mechelen!

Filters Sort results
Reset Apply
Locatie + uur/datum
Mechelen
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
122,00 
13 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
122,00 
7 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
122,00 
6 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
122,00 
12 plaatsen
Mechelen
Zondag 11 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
122,00 
7 plaatsen
Mechelen
Zondag 11 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 11 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
122,00 
12 plaatsen
Mechelen
Zondag 11 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
122,00 
11 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
4 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
15 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
4 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
17 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
6 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
9 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
14 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
17 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
5 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
3 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
7 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
15 plaatsen
Mechelen
Zondag 06 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
10 plaatsen
Mechelen
Zondag 06 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 06 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 06 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 09 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
7 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 09 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
8 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 09 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
12 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 09 November 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 10 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
12 plaatsen
Mechelen
Zondag 10 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
15 plaatsen
Mechelen
Zondag 10 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 10 November 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Maandag 11 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
17 plaatsen
Mechelen
Maandag 11 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Maandag 11 November 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 December 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
13 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 December 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
5 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 14 December 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
17 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 December 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
15 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 December 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
16 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 December 2024 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zondag 15 December 2024 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 15 februari 2025 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
17 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 15 februari 2025 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 15 februari 2025 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zaterdag 15 februari 2025 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zondag 16 februari 2025 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zondag 16 februari 2025 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zondag 16 februari 2025 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
18 plaatsen
Mechelen
Zondag 16 februari 2025 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
18 plaatsen
12

Boek nu je terugkommoment in Sint-Truiden!

Filters Sort results
Reset Apply
Locatie + uur/datum
Sint-Truiden
Zaterdag 27 Juli 2024 van 16.10u tot 20.10u
122,00 
3 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
122,00 
15 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 14.10u tot 18.10u
122,00 
3 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 16.10u tot 20.10u
122,00 
13 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 28 September 2024 van 08.00u tot 12.00u
122,00 
16 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 28 September 2024 van 10.00u tot 14.00u
122,00 
15 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 28 September 2024 van 14.10u tot 18.10u
122,00 
8 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 28 September 2024 van 16.10u tot 20.10u
122,00 
17 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
9 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
2 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 14:10u tot 18:10u
122,00 
13 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 23 November 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
15 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 23 November 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 23 November 2024 van 14:10u tot 18:10u
122,00 
17 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 21 December 2024 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
12 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 21 December 2024 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
14 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 21 December 2024 van 14:10u tot 18:10u
122,00 
16 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 22 Februari 2025 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
17 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 22 Februari 2025 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 22 Februari 2025 van 14:00u tot 18:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zaterdag 22 Februari 2025 van 16:00u tot 20:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zondag 23 Februari 2025 van 08:00u tot 12:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zondag 23 Februari 2025 van 10:00u tot 14:00u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zondag 23 Februari 2025 van 14:10u tot 18:10u
122,00 
18 plaatsen
Sint-Truiden
Zondag 23 Februari 2025 van 16:10u tot 20:10u
122,00 
18 plaatsen