Terugkommoment rijbewijs Sint-Truiden

Je hebt vast al eens gehoord van het “terugkommoment” in recente jaren. Wat betekent deze term eigenlijk, wie moet eraan deelnemen en wat is de prijs van het terugkommoment in Sint-Truiden?

Gebrevetteerde opleiders

100% Veilig

Aanbevolen door klanten

Wat houdt het terugkommoment in Sint-Truiden in?

Het terugkommoment, specifiek gericht op houders van rijbewijs B, vormt een essentiële vervolgopleiding die je moet volgen nadat je je rijbewijs hebt verkregen. Deze verplichte cursus richt zich voornamelijk op beginnende, vaak jonge bestuurders, hoewel er bepaalde criteria zijn waaraan voldaan moet worden.

Terugkommoment door professionals

Terugkommoment rijbewijs B Sint-Truiden: voor wie?

 • Je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgeruild na 1 oktober 2017
 • Je hebt je voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgeruild voor een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of voor eentje van model 12
 • Je hebt je voorlopig rijbewijs in een Vlaamse gemeente behaald
 • Je bent woonachtig in Vlaanderen

Terugkommoment rijbewijs B Sint-Truiden: wanneer?

Je hebt geen vrije keuze in het plannen van je terugkommoment; dit moet binnen een vastgestelde periode gebeuren. Controleer de afgiftedatum van je definitieve rijbewijs. Je moet verplicht deelnemen aan het terugkommoment tussen de 6de en de 9de maand na deze datum. Ongeveer drie weken voor het begin van deze periode krijg je een uitnodiging van de dienst mobiliteit. Het is jouw verantwoordelijkheid om een datum te kiezen bij een van de erkende centra voor het volgen van je terugkommoment.

Let op: het feit dat je geen uitnodiging hebt ontvangen, betekent niet dat je vrijgesteld bent van deelname. Er is een kans dat de brief verloren gaat in de post. Verifieer daarom altijd zelf de voorwaarden.

Terugkommoment: uitzonderingen

Er zijn bepaalde situaties die het verhinderen om het terugkommoment binnen de bovenvermelde termijn te volgen. Het kan gaan om:

 

 • Studies of beroepsactiviteit in het buitenland: in dergelijke situaties dien je een attest aan te vragen bij de onderwijsinstelling of bij de werkgever.
 • Vrijheidsbelemmering: ook in dit geval dient de gesloten instelling een attest te voorzien.
 • Medische problemen: ben je langdurig en/of ernstig ziek en kan je hierdoor niet deelnemen aan het terugkommoment binnen de termijn? Ook dan dient de behandelde arts een attest op te maken.
 • 2) Praktijkoefeningen (ongeveer 2 uur)

  Er worden verschillende oefeningen uitgevoerd , zoals een slalomoefening, een stop- en remoefening en een slalom met alcoholbril met het oog op bewustwording in het verkeer van het rijden onder invloed.

  3) Afsluitend groepsgesprek (ongeveer 90 minuten)

  In dit laatste gedeelte wordt er nagepraat over de oefeningen en luisteren we naar elkaars ervaringen met als doel de verkeersveiligheid in ons land te optimaliseren.

Terugkommoment Sint-Truiden: programma

De sessie is onderverdeeld in drie delen en duurt in totaal ongeveer 4 uur:

1) Kennismaking (ongeveer 30 minuten)

Tijdens deze eerste fase delen de jonge chauffeurs hun eerste ervaringen in het dagelijks verkeer met elkaar in groepjes van 6 tot maximaal 18 personen.

Video afspelen

Wat onze klanten zeggen:

Veel gestelde vragen:

Neen, iedere erkende instelling dient te werken met een online applicatie van de Vlaamse regering. Eenmaal de sessie werd gestart is het onmogelijk om nog mensen toe te voegen aan deze sessie. Laatkomers kunnen dan onmogelijk nog deelnemen aan het terugkommoment en zullen zich bijgevolg opnieuw dienen in te schrijven.

Neen, het terugkommoment dient verplicht in zijn volledigheid (4 uur) gevolgd te worden. Het is niet mogelijk om de sessie vroegtijdig te verlaten.

Neen, enkel de persoon die het terugkommoment dient te volgen zal kunnen deelnemen. Er zijn geen mogelijkheden om kinderen en/of andere personen op te vangen.

Wat voor de overheid telt is niet de datum waarop je het terugkommoment hebt gereserveerd maar wel de datum waarop je het terugkommoment effectief volgt.

Personen die het terugkommoment ook effectief hebben gevolgd binnen hun termijn, moeten geen toeslag betalen. Je toeslag kan niet kwijtgescholden worden omdat jij je terugkommoment op tijd hebt gereserveerd.

Je deelname aan het terugkommoment moet dus effectief plaatsvinden binnen je wettelijke periode.

Ja. De Vlaamse overheid is niet verplicht om jou een brief toe te sturen, dit is enkel een extra dienstverlening. Brieven kunnen ook verloren gaan in de post.

Bijkomstig is het als beginnende bestuurder je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan wanneer je het terugkommoment dient te volgen.

 U wordt ook op verschillende bijkomende manieren over het verplichte terugkommoment ingelicht: 

 • Bij het slagen bij je praktijkexamen rijbewijs B krijg je van het examencentrum een informatiebrochure over het terugkommoment.

 

 • Indien de actieve meldingen van je Burgerprofiel zijn ingeschakeld krijgt je automatisch een melding vanuit dit portaal. Via het portaal “Mijn Burgerprofiel “kan je nagaan welke je wettelijke periode is.

Het betalen van een toeslag dient te geschieden op de dag dat je het terugkommoment volgt. Deze zal je worden aangerekend wanneer jij je aanbiedt met je identiteitskaart en je rijbewijs aan de inschrijvingsbalie.

Neen, de toeslag dient voor aanvang van je terugkommoment ter plaatse worden betaald.

Indien je niet bij machte bent om dit te doen zal je niet kunnen deelnemen aan je gepland terugkommoment en zal je bijgevolg een nieuwe inschrijving dienen te doen.

Bij Saferoads in Mechelen hebben wij er voor gekozen dat alle voertuigen uitgerust zijn met een automatische vernsellingsbak. Dit laat toe dat iedere deelnemer de kans heeft om aan de praktijkoefeningen deel te nemen.

Bijkomstig profileert Saferoads zich zo als een instellingmet de blik op de toekomst, gelet op het feit dat handgeschakelnde voertuigen momenteel uitgefaseerd worden.

Let op: niet alle erkende instellingen beschikken over voertuigen met een automatische versnellingsbak.

Neen, de herinneringsbrief en/of uitnodigingsbrief dien je niet bij je te hebben op de dag van je terugkommoment. De nodige documenten die je dient voor te leggen zijn je identiteitskaart en je rijbewijs.

Vergeet deze zeker niet mee te nemen!

 • Zowel een erkende als een niet-erkende tolk Frans, Engels, Duits … mag u niet meenemen naar het terugkommoment.
 • Indien u nood hebt aan een gebarentolk dient u voorafgaand contact op te nemen met de Vlaamse overheid via: www.mow-contact.be

Neen, indien je het terugkommoment reeds hebt gevolgd maar je rijbewijs werd ingetrokken en je hierdoor je theorie-of praktijkexamen opnieuw dient af te leggen, moet je het terugkommoment niet opnieuw volgen.

Deze regel is ook van toepassing voor bestuurders die nooit een terugkommoment hebben dienen te volgen.

Als jij je  definitief rijbewijs op een onrechtmatige basis hebt verkregen dan is dit niet geldig. Bijgevolg is het door jou reeds gevolgde terugkommoment niet meer geldig en zal je na het behalen van je definitief rijbewijs een tweede maal het terugkommoment dienen te volgen.

Neen.

De erkende instelling zal op de dag van je deelname aan het terugkommoment enkel rekening houden met het rijbewijs waarover je beschikt. Een tweede deelname aan het terugkommoment is niet nodig indien je achteraf van type rijbewijs verandert.

Boek nu je terugkommoment in Sint-Truiden!

Filters Sort results
Reset Apply
Tijdstip
Locatie
Prijs
Beschikbare plaatsen
Zaterdag 25 Mei 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
4
Zondag 26 Mei 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zondag 26 Mei 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zondag 26 Mei 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
8
Zaterdag 29 Juni 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
4
Zaterdag 29 Juni 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
16
Zaterdag 29 Juni 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
13
Zaterdag 29 Juni 2024 van 18:10u tot 20:10u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 27 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
11
Zaterdag 27 Juli 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
8
Zaterdag 27 Juli 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
18
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
11
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
8
Zaterdag 24 Augustus 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 28 September 2024 van 08.00u tot 12.00u
Sint-Truiden
122,00 
9
Zaterdag 28 September 2024 van 10.00u tot 14.00u
Sint-Truiden
122,00 
8
Zaterdag 28 September 2024 van 14.10u tot 18.10u
Sint-Truiden
122,00 
16
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Sint-Truiden
122,00 
17
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Sint-Truiden
122,00 
16
Zaterdag 26 Oktober 2024 van 14:10u tot 18:10u
Sint-Truiden
122,00 
15