Rijschool terugkommoment

Hoera! Je bent geslaagd voor je rijbewijs! Dat is een heel knappe prestatie, maar wist je al dat het nu ook verplicht is om je in te schrijven voor het rijschool terugkommoment, ook wel rijexamen terugkommoment genoemd? Hoe gaat dit precies in zijn werk, voor wie is dit terugkommoment bedoeld en welke kosten hangen eraan vast? Je vindt de antwoorden in dit artikel.

Gebrevetteerde opleiders

100% Veilig

Aanbevolen door klanten

Wie moet het rijschool terugkommoment volgen?

  • Iedereen die een voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld heeft naar een ander model na 1 oktober 2017
  • Iedereen die aan bovenstaande voorwaarde voldoet en zijn/haar rijbewijs in een Vlaamse gemeente behaald heeft
  • Iedereen die aan de twee bovenstaande voorwaarden voldoet en nog steeds woonachtig is in Vlaanderen

Terugkommoment door professionals

Is het terugkommoment een rijexamen?

Neen, het terugkommoment voor rijbewijs B is een 4-uur durende sessie onderverdeeld in 3 onderdelen, met het oog op het optimaliseren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen.

1) Kennismaking met de groep en introductie

In een groep van 6 tot maximaal 18 personen wordt er tijdens de kennismaking van 30 minuten gepraat over jullie eerste ervaringen in het verkeer.

2) Praktijkoefeningen op het SafeRoads terrein

Gedurende 2 uur neem je deel aan een noodstop oefening, een slalom met alcoholbril en een uitwijk- met afleidingsoefening op een gladde ondergrond. Dit alles om je wat meer ervaring te geven en om in te zien wat de impact is van bijvoorbeeld: roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed.

3) Afsluitend groepsgesprek

Tijdens de laatste 90 minuten hebben we het uitgebreid over de veel voorkomende potentiële gevaren en samen met de inspanningen en verhalen van de deelnemers trachten we iedereen te laten nadenken en een juiste mindset en rijattitude mee te geven

Wanneer vindt het rijexamen terugkommoment plaats?

Allereerst is het belangrijk dat je de afgiftedatum van je definitieve rijbewijs B checkt. Tussen exact 6 en 9 maanden na deze datum dien je deel te nemen aan het terugkommoment. Je mag het terugkommoment enkel binnen je wettelijke periode volgen en dus ook niet te vroeg of te laat. Ben je te laat? Dan heb je nog twee maanden na je wettelijke periode om het terugkommoment nog te volgen maar dan met een boete van 60 euro. Deze boete betaal je ter plaatse op de dag van je terugkommoment. Na deze twee maanden kan de boete oplopen tot 4000 euro. Er zijn echter een paar uitzonderlijke situaties waarin je niet in de mogelijkheid bent om het rijexamen terugkommoment binnen deze periode te volgen:

  • Medische redenen
  • Studie- of professionele verplichtingen in het buitenland
  • Gevangenschap in een gesloten instelling

In al deze situaties dient de (onderwijs)instelling waar je verblijft of werkt of de behandelde arts een attest te schrijven waarin er bevestigd wordt dat je niet kan deelnemen aan het terugkommoment en bijgevolg recht heeft op uitstel.

Krijg ik een bewijs van mijn deelname aan het rijschool terugkommoment?

Ja, iedereen die deelgenomen heeft aan het terugkommoment krijgt na afloop een attest waarop bevestigd wordt dat je de sessie bijgewoond hebt. Dit attest mag je gewoon thuis bewaren en hoef je dus niet in de auto te hebben liggen.

Hoeveel kost het rijschool terugkommoment?

Voor het rijschool terugkommoment betaal je in heel Vlaanderen 120 euro. Ben je te laat? Dan heb je nog twee maanden na je wettelijke periode om het terugkommoment nog te volgen maar dan met een boete van 60 euro. Deze boete betaal je ter plaatse op de dag van je terugkommoment. Na deze twee maanden kan de boete oplopen tot 4000 euro. Schrijf je dus steeds op tijd in.

Video afspelen

Wat onze klanten zeggen:

Veel gestelde vragen:

Neen, iedere erkende instelling dient te werken met een online applicatie van de Vlaamse overheid. Eenmaal de sessie werd gestart is het onmogelijk om nog mensen toe te voegen aan deze sessie. Laatkomers kunnen dan onmogelijk nog deelnemen aan het terugkommoment en zullen zich bijgevolg opnieuw dienen in te schrijven.

Neen, het terugkommoment dient verplicht in zijn volledigheid (4 uur) gevolgd te worden. Het is niet mogelijk om de sessie vroegtijdig te verlaten.

Neen, enkel de persoon die het terugkommoment dient te volgen zal kunnen deelnemen. Er zijn geen mogelijkheden om kinderen en/of andere personen op te vangen.

Wat voor de overheid telt is niet de datum waarop je het terugkommoment hebt gereserveerd maar wel de datum waarop je het terugkommoment effectief volgt.

Personen die het terugkommoment ook effectief hebben gevolgd binnen hun termijn, moeten geen toeslag betalen. Je toeslag kan niet kwijtgescholden worden omdat jij je terugkommoment op tijd hebt gereserveerd.

Je deelname aan het terugkommoment moet dus effectief plaatsvinden binnen je wettelijke periode.

Ja. De Vlaamse overheid is niet verplicht om jou een brief toe te sturen, dit is enkel een extra dienstverlening. Brieven kunnen ook verloren gaan in de post.

Bijkomstig is het als beginnende bestuurder je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan wanneer je het terugkommoment dient te volgen.

 U wordt ook op verschillende bijkomende manieren over het verplichte terugkommoment ingelicht: 

  • Bij het slagen bij je praktijkexamen rijbewijs B krijg je van het examencentrum een informatiebrochure over het terugkommoment.

 

  • Indien de actieve meldingen van je Burgerprofiel zijn ingeschakeld krijgt je automatisch een melding vanuit dit portaal. Via het portaal “Mijn Burgerprofiel “kan je nagaan welke je wettelijke periode is.

Het betalen van een toeslag dient te geschieden op de dag dat je het terugkommoment volgt. Deze zal je worden aangerekend wanneer jij je aanbiedt met je identiteitskaart en je rijbewijs aan de inschrijvingsbalie.

Neen, de toeslag dient voor aanvang van je terugkommoment ter plaatse worden betaald.

Indien je niet bij machte bent om dit te doen zal je niet kunnen deelnemen aan je gepland terugkommoment en zal je bijgevolg een nieuwe inschrijving dienen te doen.

Bij Saferoads in Mechelen hebben wij er voor gekozen dat alle voertuigen uitgerust zijn met een automatische vernsellingsbak. Dit laat toe dat iedere deelnemer de kans heeft om aan de praktijkoefeningen deel te nemen.

Bijkomstig profileert Saferoads zich zo als een instellingmet de blik op de toekomst, gelet op het feit dat handgeschakelnde voertuigen momenteel uitgefaseerd worden.

Let op: niet alle erkende instellingen beschikken over voertuigen met een automatische versnellingsbak.

Neen, de herinneringsbrief en/of uitnodigingsbrief dien je niet bij je te hebben op de dag van je terugkommoment. De nodige documenten die je dient voor te leggen zijn je identiteitskaart en je rijbewijs.

Vergeet deze zeker niet mee te nemen!

  • Zowel een erkende als een niet-erkende tolk Frans, Engels, Duits … mag u niet meenemen naar het terugkommoment.
  • Indien u nood hebt aan een gebarentolk dient u voorafgaand contact op te nemen met de Vlaamse overheid via: www.mow-contact.be

Neen, indien je het terugkommoment reeds hebt gevolgd maar je rijbewijs werd ingetrokken en je hierdoor je theorie-of praktijkexamen opnieuw dient af te leggen, moet je het terugkommoment niet opnieuw volgen.

Deze regel is ook van toepassing voor bestuurders die nooit een terugkommoment hebben dienen te volgen.

Als jij je  definitief rijbewijs op een onrechtmatige basis hebt verkregen dan is dit niet geldig. Bijgevolg is het door jou reeds gevolgde terugkommoment niet meer geldig en zal je na het behalen van je definitief rijbewijs een tweede maal het terugkommoment dienen te volgen.

Neen.

De erkende instelling zal op de dag van je deelname aan het terugkommoment enkel rekening houden met het rijbewijs waarover je beschikt. Een tweede deelname aan het terugkommoment is niet nodig indien je achteraf van type rijbewijs verandert.

Boek nu je terugkommoment!

Filters Sort results
Reset Apply
Tijdstip
Locatie
Prijs
Beschikbare plaatsen
Zaterdag 4 mei 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
3
Zaterdag 4 mei 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
3
Zondag 5 mei 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
7
Zondag 5 mei 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
2
Zondag 5 mei 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 5 mei 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
12
Zaterdag 15 Juni 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
19
Zaterdag 15 Juni 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
18
Zaterdag 15 Juni 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
7
Zaterdag 15 Juni 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 16 Juni 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
13
Zondag 16 Juni 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
7
Zondag 16 Juni 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
8
Zondag 16 Juni 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
15
Zaterdag 13 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
8
Zaterdag 13 Juli 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
4
Zaterdag 13 Juli 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
12
Zaterdag 13 Juli 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
17
Zondag 14 Juli 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
11
Zondag 14 Juli 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
12
Zondag 14 Juli 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
13
Zondag 14 Juli 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
18
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
16
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
15
Vrijdag 09 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
17
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
7
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
4
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
13
Zaterdag 10 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
17
Zondag 11 Augustus 2024 van 08.00u tot 12.00u
Mechelen
122,00 
15
Zondag 11 Augustus 2024 van 10.00u tot 14.00u
Mechelen
122,00 
12
Zondag 11 Augustus 2024 van 14.00u tot 18.00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 11 Augustus 2024 van 16.00u tot 20.00u
Mechelen
122,00 
14
Zaterdag 14 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
15
Zaterdag 14 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
7
Zaterdag 14 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
13
Zaterdag 14 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 15 September 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
13
Zondag 15 September 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
14
Zondag 15 September 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 15 September 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
17
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
14
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
18
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
17
Zaterdag 05 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 06 Oktober 2024 van 08:00u tot 12:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 06 Oktober 2024 van 10:00u tot 14:00u
Mechelen
122,00 
16
Zondag 06 Oktober 2024 van 14:00u tot 18:00u
Mechelen
122,00 
18
Zondag 06 Oktober 2024 van 16:00u tot 20:00u
Mechelen
122,00 
18